Zľavový kupón

Kupóny na zľavu ...

Tento text možno definovať v administrácii  - Define Pages Editor a nájdete to v - Tools.

Text môžete zmazať alebo nahradiť vlastným.

Súbor je umiestnený v /languages/slovak/html_includes/classic/

POZNÁMKA: Vždy si zálohujte súbory v /languages/czech/html_includes/your_template

Vyhľadanie zľavového kupónu ...
späť