Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi:

kupujúcim (fyzická alebo právnická osoba) a

predávajúcim ( Róbert Otiepka - LURO  – „ LURO e-shop“, „prevádzkovateľ, „my“, „naše“).

Pozorne si prosím tieto obchodné podmienky prečítajte, pretože:

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje aktuálne Obchodné podmienky pre dodanie tovaru, ktoré vyhlásil predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo Obchodné podmienky podľa svojej potreby aktualizovať, preto si prosím vždy po príchode na našu stránku  www.luro.sk  skontrolujte zmeny v našich Obchodných podmienkach.

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

 

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

 

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednáva sa jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.

 

 

REGISTRÁCIA

 

Svojou registráciou na našich stránkach prehlasujete, že:

  - máte viac ako 18 rokov

 - všetky Vami poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Zmenu Vašich údajov nám prosím vždy nahláste na obchod@luro.sk

Nie je povolené používať svoje užívateľské meno a heslo pre viacerých užívateľov.

Nenesieme zodpovednosť za neoprávnené použitie Vašich prístupových údajov treťou osobou. Ak máte podozrenie z narušenia bezpečnosti, prosím bezodkladne nás kontaktujte. Registráciu máte právo kedykoľvek zrušiť e-mailom na obchod@luro.sk.

 

  

Podobne i my si vyhradzujeme  právo kedykoľvek Vašu registráciu pozastaviť, či zrušiť, pokiaľ máme podozrenie, že porušujete niektorú časť našich obchodných podmienok alebo ak Vaše činy môžu viesť k Vašemu ohrozeniu, našemu ohrozeniu, prípadne k ohrozeniu ostatných kupujúcich.

 

OBJEDNÁVKA

 

Predmetom kúpnej zmluvy je iba tovar uvedený na kúpnej zmluve, ktorou je objednávka. V záväznej objednávke sú

uvedené údaje o názve a špecifikácii objednávaného tovaru, vrátane ceny tovaru, dodacej a fakturačnej adresy

kupujúceho, spôsobe platby a spôsobe doručenia tovaru na adresu dodania, prípadne iné doplňujúce údaje.

Fotografie uvedené v e-shope sú len ilustračné a ich zmena nie je pre kupujúceho dôvodom na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ bude kupujúcemu dodaný tovar, ktorý požadoval. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, prospektoch a iných tlačivách sú údajmi nezáväznými a vychádzajú z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás  samozrejme budeme kontaktovať.

 

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom  budeme dodávať tovar v perfektnom stave, ktorý vyhovuje normám, 
predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

 

Podmienkou pre splnenie platnosti  našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka potvrdená predávajúcim je zároveň kúpnou zmluvou. Plnením zmluvy je dodanie tovaru. V prípade, že v priebehu doby kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať daný  výrobok alebo uvedie na trh novú verziu výrobku, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu výrobku.

Všetky uvedené ceny sú uvedené vrátane DPH. Spoločnosť Róbert Otiepka - LURO je platcom DPH.

 

 

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

 

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom. Taktiež budete informovaný  

o odoslaní tovaru na Váš e-mail. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať.

 

 

Ak Vám do niekoľkých minút po odoslaní objednávky nepríde potvrdzujúci e-mail, bola Vaša objednávka vyplnená nesprávne a nemôže byť zrealizovaná.

 

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

  Objednávku môžete do 24 hodín zrušiť bez udania dôvodu, a to telefonicky na tel.čísle 0903 532 322 alebo e-mailom na obchod@luro.sk . Stačí uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.


 5) POŠTOVNÉ A BALNÉ


    Objednaný tovar Vám zašleme zásielkovou službou SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, alebo Slovenskou poštou, podľa aktuálnych cenníkov. 

Tovar si môžete po dohode vyzdvihnúť aj osobne na našej adrese Divadelná 4, Zvolen bezplane.


TOVAR V HODNOTE NAD 100€ s DPH - 50% ZĽAVA ZA DOPRAVU V SR.
TOVAR V HODNOTE NAD 200€ s DPH - DO 100KM DOPRAVA ZDARMA.


Obchodné podmienky a poštovné a balné pre doručenie do členských štátov Európskej únie Vám zašleme na požiadanie e-mailom.

 

6) MOŽNOSTI  PLATBY ZA TOVAR

 

Za objednaný tovar môžete zaplatiť tromi spôsobmi:


- v hotovosti

 

za tovar zaplatíte pri jeho vyzdvihnutí v priestoroch našej firmy  na adrese:   Divadelná 4, Zvolen.

Otváracie hodiny. PO-PI     9:00 - 18:00
                        SO          9:00 - 12:00


- dobierkou (len službou, kuriérom SDS SK) 

 

za tovar zaplatíte spoločnosti, ktorá sprostredkuje poštovné a prepravné služby priamo v mieste dodania tovaru.

 

- prevodom na náš účet vopred

 

za tovar zaplatíte príkazom na úhradu na niektorý z našich účtov  po doručení potvrdzujúceho e-mailu od predávajúceho, ktorý obsahuje čísla účtov, cenu objednaného tovaru vrátane poštovného a balného (ak sú účtované), variabilný a konštantný symbol, dodaciu lehotu.

 

 

7) DODACIA LEHOTA

 

Objednávky vybavujeme približne 21 dní od ich prijatia, ak nie je uvedené inak.

O zaslaní tovaru Vás tiež budeme informovať e-mailom, v ktorom uvedieme i číslo podacieho lístku, ak ste si vybrali Slovenskú poštu ako doručovateľa. V prípade, že Vám tovar ani oznámenka nepríde do 5 dní, pošta Vám balík vydá na základe čísla podacieho lístku. Ak balík na Vašej pošte v tej dobe ešte nebude, kontaktujte nás.

 

 

8) VÝMENA TOVARU

 

Sme ochotný vymeniť Vám nepoužitý a nepoškodený tovar za iný druh. O výmene tovaru je potrebné nás vopred informovať ( tel.č. 0907 811 735, e-mail: obchod@luro.sk), tovar poslať doporučeným balíkom ( nie na dobierku – zásielky na dobierku neakceptujeme) na našu adresu a napísať názov a počet kusov tovaru, za aký vám ho môžeme vymeniť. Náklady spojené s výmenou znáša v plnej výške kupujúci. Spôsob doručenia nového tovaru bude dojednaný písomne alebo telefonicky.

 

 

 

9) VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Tovar môže kupujúci ako súkromná osoba vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od jeho doručenia, prevzatia. V tejto lehote je potrebné nás vopred informovať ( tel.č. 0907 811 735, e-mail: obchod@luro.sk) . Nepoužitý tovar v originál obale kupujúci doručí alebo pošle poštou na našu adresu  doporučene ( nie na dobierku – zásielky na dobierku neakceptujeme). Vrátený tovar nesmie javiť známky používania, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a v pôvodnom obale, neotvorený. K tovaru je potrebné priložiť originálny daňový doklad (faktúru) a vyplnený formulár pre vrátenie tovaru, ktorý nájdete v menu „dokumentácia“. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu do 25 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Súčasťou vrátenej sumy nie sú poplatky za dopravu tovaru.

V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 9), odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci má zároveň nárok na uhradenie nákladov vzniknutých s poslaním tovaru späť kupujúcemu. Vrátenie tovaru do 7 dní sa nevzťahuje na firmy.

 

 

10) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

 

Pokiaľ je kupujúcemu doručený tovar, ktorý si neobjednal, alebo došlo k chybnej zámene tovaru predávajúcim, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie tejto chyby, a to buď výmenou za správny druh tovaru, alebo opravou daňového dokladu. Podrobnosti budú dojednané vzájomnou komunikáciou kupujúceho s predávajúcim.

 

 

11) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby a poškodenia. Pokiaľ tak neurobí, môže si uplatniť nároky plynúce z chýb len ak preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase jeho prevzatia. Za škody spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol daný tovar používať z dôvodu záručnej opravy tovaru. Záruka sa vzťahuje len výrobné chyby.

 

Záruka sa nevzťahuje na škody zapríčinené:

 

-  bežným používaním

-  nesprávnym používaním výrobku

-  nesprávnym skladovaním

-  Škody, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný

 

Postup pri reklamácii:

 

- informujte nás vopred o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

- tovar zašlite ako doporučený balík ( nie na dobierku) na našu adresu: Divadelná 4 , Zvolen 960 01

- do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, použite prosím naše tlačivo Reklamačný formulár, ktorý nájdete v menu „dokumentácia“

- priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

 

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru, príslušenstva a dokumentácie. Predávajúci sa zaväzuje, že reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru od kupujúceho. Kupujúci bude o vybavení reklamácie informovaný telefonicky alebo písomne ( e-mail, list).

 

 

  12) ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV

 

 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny a aktualizácie internetového obchodu www.luro.sk bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci negarantuje vecnú správnosť celkového obsahu.

 

 

Posledná aktualizácia 4.12.2011

späť